Disclaimer

/Disclaimer
Disclaimer 2017-10-17T10:32:06+00:00

Gebruikersvoorwaarden
De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over JBA Security bv.
Er is uiterste zorg besteedt aan de juistheid van de informatie, ondanks deze zorg kan het voorkomen dat er een fout in staat. JBA Security bv. kan dan ook geen garantie gegeven over de volledigheid en juistheid van de informatie op de website, of op de websites van derden naar wie gerefereerd wordt door middel van een link. De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd. Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet is JBA Security bv niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan: Het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, en de prestaties of het niet presteren van de website zelf. Deze website is eigendom van JBA Security bv. Alle auteursrechten en anderen rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen het handelsmerk, patenten, de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan JBA Security bv. Niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JBA Security bv mag de inhoud van de website worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt , behoudens beperkingen bij de wet gesteld. U mag onderdelen van deze site of het geheel slechts opslaan op uw eigen computer of afdrukken indien dit uitsluitend bedoeld is voor uw eigen, niet commerciële gebruik.

Cookies
JBA Security bv kan gebruik maken van cookies, een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies om onze kennis over het gebruik van onze site te verbeteren, en om ons te helpen inzien in welke mate onze site gebruikt wordt. Het soort informatie dat wij verzamelen met behulp van cookies is specifiek voor uw PC en bevat geen persoonsgegevens. We verzamelen informatie zoals het IP adres, de datum en tijd van uw bezoek naar de website, welke pagina’s u bezocht heeft en of deze pagina’s snel en succesvol aan u zijn getoond. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren en u een betere online ervaring aanbieden. U kunt onze cookies verwijderen of blokkeren door de instellingen op uw computer te wijzigen (u wordt verzocht uw browser’s helpschermen of instructies hiervoor te raadplegen). Indien u de cookies blokkeert zou het kunnen dat u sommige functies van de website niet kunt gebruiken.

Privacybeleid
Dit privacybeleid heeft betrekking op de informatie verzameld door de websites van JBA Security bv en zijn bedrijfsonderdelen (of andere hieraan gelinkte websites) gedurende uw bezoek op onze site.

Persoonlijke informatie
Wij vragen u op onze site soms persoonlijke informatie in te vullen deze gegevens verzamelen en gebruiken wij om:

  • door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen te kunnen beantwoorden;
  • u diensten te kunnen verlenen;
  • bestellingen en andere zaken door u ingediend te kunnen verwerken;
  • problemen met diensten aan u verleend te kunnen anticiperen en op te lossen;

Deze persoonlijke informatie wordt niet gedeeld met derden.

Overig
Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacybeleid of privacyhandelingen van andere websites, zelfs niet indien:

  • u deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website;
  • u onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

Wij raden u aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hieromtrent.

Voor vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij: info@jba-security.nl.