Nieuws

/Nieuws
Nieuws 2017-12-24T14:55:43+00:00

JBA Security B.V. onderdeel van de beveiliging gemeente Den Dolder en Altrecht

Wijkteam veiligheid Den Dolder en omgeving
Het wijkteam Den Dolder en omgeving is versterkt met extra boa’s, politie, buurtcoaches  Altrecht en beveiligers van JBA Security voor het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in en rond Den Dolder.

Het wijkteam is er voor uw veiligheid
Onderstaande veiligheidspartners werken nauw samen aan uw veiligheid en rapporteren iedere 24 uur aan de gemeente Zeist over hoe dat gaat en hoe u dat ervaart. Ze zijn zichtbaar en aanspreekbaar en ze zijn er voor u. Zij grijpen in op onder meer hinderlijk gedrag op straat of in/bij gebouwen, alcoholgebruik op straat, dronkenschap, hangen in portieken, verstoren van de openbare orde, wildplassen en vervoer van inbrekerswerktuigen. Zodra het komt tot een aanhouding door de politie, geeft het openbaar ministerie prioriteit in de strafrechtelijke vervolging.

Ze staan in nauwe verbinding met elkaar en werken als veiligheidsnetwerk op het instellingsterrein, in Den Dolder en in Huis ter Heide en Bosch en Duin. Ze bezoeken zeer frequent de 19 bekende hotspots en surveilleren ook op andere plekken waar nieuwe overlast kan ontstaan.

Deze geïntensiveerde veiligheidsaanpak gaat onverminderd door tot medio januari 2018.

Gemeente: JBA Security (beveiliging ingehuurd door gemeente)
Naast de inzet van de gemeentelijke BOA’s (zie hieronder) is door de gemeente een particulier beveiligingsbedrijf uit Huis ter Heide ingehuurd dat 24 uur per dag, met 2 surveillancewagens rondrijdt op het instellingsterrein, in Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin. Ze zijn dag en nacht bereikbaar via het telefoonnummer 030 – 2253031.

Ervaart u overlast of voelt u zich niet veilig, dan kunt u ook dit nummer bellen. JBA Security werkt nauw samen met de andere veiligheidspartners.

Inbraak, handig om te weten

Wanneer op de dag wordt er het meest ingebroken?
Veel mensen denken dat de meeste inbraken ’s nachts plaatsvinden.
Onderzoek van analisten van de Nationale Politie laat echter een ander beeld zien: slechts 13 procent van de woninginbraken vindt in de nachtelijke uren plaats.
De meeste inbraken vinden plaats in de middag- of avonduren, maar liefst 60 procent. Het zwaartepunt ligt in het weekend, tussen 16.00 en 20.00 uur.

Gelegenheidsinbrekers
De meeste inbraken (ongeveer 80 procent) worden gepleegd door ‘gelegenheidsinbrekers’. De gelegenheidsinbreker werkt vaak in wijken die hij goed kent en gebruikt het liefst klein materiaal: een tang of een schroevendraaier. Tijd is één van de belangrijkste vijanden van de inbreker; hij wil graag snel zijn slag slaan en weer verder. Uit onderzoek van de politie blijkt dat, wanneer een woning voldoende beveiligd is, de gelegenheidsinbreker buiten de deur blijft. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat veel inbrekers het liefst werken in een omgeving die ze goed kennen. Statistieken laten zien dat inbrekers gemiddeld slechts 800 meter afleggen van het woonadres naar de pleeglocatie.

Belangrijkste preventietips
De kans op een inbraak is nooit helemaal uit te sluiten, maar met de juiste producten en preventietips is de kans op een inbraak wel aanzienlijk te verkleinen. De belangrijkste stap is het gebruik van goed hang- en sluitwerk, wat ook goed gebruikt wordt. Dat wil zeggen; deuren en ramen sluiten en afsluiten met een sleutel. Het kost inbrekers dan veel tijd om binnen te komen, waardoor ze waarschijnlijk een ander object zullen kiezen.

Alarmsysteem
Een tweede stap is het toepassen van een goed alarmsysteem, eventueel gecombineerd met een beveiligingscamera voor toezicht. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de politie dat sociale controle en toezicht in de straat of de wijk bijzonder effectief is in het terugdringen van het aantal inbraken. Naast goede voorzorgsmaatregelen zoals sloten, camera’s en alarmsystemen is het dus zaak om met de buurt goed op elkaars huizen te letten.

Vijf tips tegen woninginbraak
In onderstaand filmpje van het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden de vijf belangrijkste tips tegen woninginbraken op een rijtje gezet. Voormalig inbreker Theo Korsten laat zien hoe gemakkelijk het soms is om een huis binnen te komen. Een expert van Justitie geeft vijf tips waarmee een kwart van alle inbraken voorkomen kan worden.
1. Doe de voordeur op slot.
2. Laat geen laders of trapjes in de achtertuin liggen.
3. Draai de schuur op slot.
4. Zorg voor goede verlichting, zowel binnen als buiten.
5. Laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen.

WhatsApp buurtpreventie zo werkt het

Spelregels voor de buurt:

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar
 • Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in hetzelfde gebied
 • WhatsApp is een burgerinitiatief. – De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 • Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
  • S = Signaleer
  • A = Alarmeer 112
  • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
  • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren.
   Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 • Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Het niet houden aan de spelregels of het plaatsen van onnodige berichten leidt tot verwijdering uit de groep!
 • Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten. Bij dit gebruik wordt je gelijk verwijderd. Voorstellen aan anderen is niet nodig.

Daarbij is het niet de bedoeling om rechtstreeks contact op te nemen met de wijkagent. De wijkagent stelt dit NIET op prijs en kijkt mee in de WhatsApp groepen voor andere doeleinden. U wordt dan verzocht contact op te nemen via het landelijk telefoonnummer politie: 0900-8844.