buurtpreventie
Twijfelt u wel eens 's nachts aan de veiligheid in uw buurt? Terwijl u ligt te slapen, houden wij een oogje in het zeil. We voeren één of desgewenst meerdere malen per nacht een controleronde uit in uw buurt. Wij gaan preventief te werk om zo het gevaar van inbraak, vandalisme en dergelijke te verkleinen. De surveillant observeert, signaleert en alarmeert eventueel de politie en/of brandweer bij onregelmatigheden.
Tijdens iedere controle ronde maakt de surveillant gebruik van een leespen, deze registreert tijd en de plaats van aanwezigheid in uw buurt.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op of vraag een offerte aan.