mobiele surveillance (zakelijk)
JBA Security levert dag-, avond- , nacht- en weekendsurveillance. U kunt hierbij denken aan controleronden in en/of om uw bedrijf. Deze controleronden vinden plaats op onregelmatige tijden. Onze surveillance is erop gericht vandalisme, inbraak, brand en andere schade te voorkomen of te beperken.

Aandachtspunten bij een controle-, openings- en/of sluitronde:

extern
 • Zijn er opstaande deuren en ramen.
 • Zijn alle deuren indien nodig op slot.
 • Zijn er vernielingen en/of braaksporen.
intern
 • Het uitschakelen van alle elektrische apparaten, zijn er storingen.
 • Gevaren wegnemen m.b.t. brand en wateroverlast.
 • Controle van blusmiddelen en vluchtwegen.
 • Inschakelen van het alarmsysteem.
 • Indien nodig; belangrijke ruimten afsluiten, zonwering openen/sluiten, ramen sluiten.
 • Verlichting controleren.

 • De eventuele bijzonderheden tijdens een dergelijke surveillance worden per dag bijgehouden in de rapportage van de surveillant.

  Wanneer er een onregelmatigheid wordt waargenomen, wordt dit zo spoedig mogelijk door ons verholpen. Tevens staat JBA Security in contact met de politie, dus ook via deze weg kunnen de nodige maatregelen worden getroffen. Tijdens iedere controleronde maakt de surveillant indien gewenst gebruik van een leespen, deze registreert tijd en de plaats. Tevens is iedere aanwezigheid uit te lezen door het gebruik van het GPS in de dienstwagens.
Openingsronde
Wij leveren op maat gemaakte en op het door u gewenste moment openings-ronden zodat u al vroeg de bedrijfsprocessen kunt opstarten. U wilt immers zo efficiënt mogelijk te werk gaan om uw bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk te houden. Om dit op een veilige manier te bewerkstelligen wilt u niet dat iedereen sleutels en toegangs-codes in zijn/haar bezit heeft van uw pand en/of eigendommen.

Hecht u ook veel waarde aan bovenstaande? Dan is het zeker het overwegen waard om de opening van uw pand door een professionele beveiligingsmedewerker van JBA Security te laten uitvoeren. Onze beveiliger opent uw deuren, schakelt de verlichting en eventueel uw apparatuur aan en zorgt ervoor dat alle vluchtwegen zijn gecontroleerd op bereikbaarheid. Uw medewerkers kunnen zo veilig aan hun werkdag beginnen. Met deze wijze van modern werken reduceert u het aantal in omloop zijnde sleutels en toegangscodes. Wel zo'n veilige gedachte!

Sluitbegeleiding
Naast het afsluiten van uw object nadat uw laatste medewerker is vertrokken kan onze beveiliger ook begeleiding bieden tijdens het afronden van het werk. U kunt hierbij denken aan het sluiten van uw winkel; de laatste klanten naar buiten begeleiden, het pand afsluiten, beveiliging leveren bij het opmaken van de kas en uw personeel naar buiten begeleiden.

Ook leveren wij sluitbegeleiding, extern kunt u hierbij denken aan toezicht op het parkeerterrein van uw bouwmarkt met zicht op de toegangsdeuren, casino of benzinepomp. Externe beveiliging geeft net de ontbrekende veiligheid bij het afsluiten en verlaten van het object door uw personeel. Onze medewerkers zijn tijdens de sluiting duidelijk zichtbaar aanwezig voor uw pand of uitgang en zijn voorzien van de modernste communicatiemiddelen om bij problemen alarm te slaan. De manier om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op of vraag een offerte aan.