telefoon- en storingsservice
Het is tegenwoordig erg belangrijk een goede achterwacht voor uw dienstverlening te hebben. Wij zorgen door onze telefoon-/ storingservice ervoor dat er altijd een gerichte actie plaatsvindt op de gesprekken die via uw bedrijf binnenkomen bij de Centrale van JBA Security. Wanneer er een gesprek binnen- komt, wordt dit eventueel doorgegeven aan een door u aangewezen organisatie/persoon. Indien nodig zal deze de nodige maatregelen treffen, overleggen met de desbetreffende persoon ter plaatse, het bellen van het waarschuwadres van het bedrijf om het probleem te overleggen. Onze medewerker verstuurt na afhandeling van het telefoon-gesprek een mail/fax naar uw bedrijf met de gegevens van het betreffende object, het probleem en de eventuele ondernomen acties.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op of vraag een offerte aan.