Gebruikersvoorwaarden
De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over JBA Security B.V.
Er is uiterste zorg besteedt aan de juistheid van de informatie, ondanks deze zorg kan het voorkomen dat er een fout in staat. JBA Security B.V. kan dan ook geen garantie gegeven over de volledigheid en juistheid van de informatie op de website, of op de websites van derden naar wie gerefereerd wordt door middel van een link. De informatie op deze website kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd. Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet is JBA Security B.V. niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan: Het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, en de prestaties of het niet presteren van de website zelf. Deze website is eigendom van JBA Security B.V. Alle auteursrechten en anderen rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen het handelsmerk, patenten, de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan JBA Security B.V. Niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JBA Security B.V. mag de inhoud van de website worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt , behoudens beperkingen bij de wet gesteld. U mag onderdelen van deze site of het geheel slechts opslaan op uw eigen computer of afdrukken indien dit uitsluitend bedoeld is voor uw eigen, niet commerciële gebruik.

Cookies
JBA Security bv maakt geen gebruik van cookies, een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Privacybeleid
Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Verklaring, deze is te vinden op de site van JBA Security B.V.

Persoonlijke informatie
Wij vragen u op onze site soms persoonlijke informatie in te vullen deze gegevens verzamelen en gebruiken wij om:

  • door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen te kunnen beantwoorden;
  • u diensten te kunnen verlenen;
  • bestellingen en andere zaken door u ingediend te kunnen verwerken;
  • problemen met diensten aan u verleend te kunnen anticiperen en op te lossen.

Verdere informatie hierover vindt u in onze Privacy Verklaring op de site van JBA Security B.V.

Overig
Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacybeleid of privacyhandelingen van andere websites, zelfs niet indien:

  • u deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website;
  • u onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

Wij raden u aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te raadplegen en contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hieromtrent.

Voor vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij: info@jba-security.nl.