Waar u ook gevestigd bent, wij zijn door middel van camera- en video-bewaking in staat uw eigendommen te beveiligen.

Camerabewaking bij alarm
Bij een alarmmelding ontvangt de Camera Toezicht Centrale (CTC) van JBA Security de camerabeelden van uw camerasysteem op de betreffende locatie. Hierdoor kan er direct door een CTC-medewerker beoordeeld worden of er sprake is van een daadwerkelijke inbraak-, brand- of overvalmelding.

De CTC-medewerker zal dan zorg dragen voor de verdere afhandeling en communicatie/ coördinatie tussen de diverse ingeschakelde dienstverleners. Bij verificatie van reële alarmmeldingen zullen de hulpdiensten een hoge prioriteit toekennen aan de uitruk.

Bewegingsdetectie
U kunt ook besluiten om de camerabeelden op basis van bewegings-detectie te laten binnenkomen bij JBA Security. Aan de hand van de beschikbare beelden zal bepaald worden of er tot een gepaste actie moet worden overgegaan. In geval van een bijvoorbeeld een geverifieerde inbraak-, brand- en/of overvalmelding wordt naast de sleutelhouder ook direct de politie en/of brandweer in kennis gesteld.
JBA Security – camera-/videobewaking

Een dergelijke geverifieerde melding heeft bij de desbetreffende instantie (bijvoorbeeld de politie) altijd een hoge prioriteit.

Camera surveillance
Het is bij ons mogelijk uw camerabewakings-systeem preventief te gebruiken in de vorm van camerasurveillance. Ter aanvulling op of zelfs ter vervanging van de traditionele vorm van surveillance.

Extra service

  • Camerarecherche
  • Actieve opvolging
  • Camerasurveillance