Mensen die alleen werken (in nachtdienst, overdag of als zelfstandige) staan er bij calamiteiten in eerste instantie alleen voor. Daarom vraagt de veiligheid van iemand die alleen werkt extra aandacht.

Een werkgever moet in de risicoinventarisatie en -evaluatie gericht nagaan of er binnen zijn bedrijf/organisatie mensen zijn die (soms) alleen werken. Als dat het geval is, moet bekend zijn waar, wanneer en wie alleen werkt en dient de werkgever maatregelen te treffen om het risico van alleen werken zo klein mogelijk te maken. Eén van die maatregelen kan bijvoorbeeld worden gevonden in het medewerkers afmeld-systeem. Bij dit systeem dient de medewerker zich aan- en af te melden bij aanvang / einde dienst. Tevens zal de medewerker zich tijdens zijn / haar dienst moeten melden. Dit kan bijvoorbeeld ieder uur.

Het melden geschiedt middels het bellen naar een centrale computer. Als een medewerker te laat is met bellen, dan krijgt de Centrale bij JBA Security een melding en zal de medewerker hierop proberen uw medewerker te bereiken. Mocht dit niet lukken, dan zal hierop actie worden ondernomen. Het te volgen actiepatroon zal van te voren met u worden besproken.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op of vraag een offerte aan.